Roosteren Doorstroomtoets

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Roosteren Doorstroomtoets
Beschrijving
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt.


Contextdiagram
FORA
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomto- ets Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider BusinessEvent Doorstroomto- ets gepland Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomto- ets in rooster Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomto- ets BusinessEvent Roosteren Doorstroomto- ets afgerond Grouping Organiseren Doorstroomto- ets Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomto- ets AssignmentRelationship A TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-04-2024 18:53:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 18:53:20 CEST


Details ArchiMate-element Roosteren Doorstroomtoets
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-4195a2b4-b10b-40b7a-b528-8b27a838abd
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-4195a2b4-b10b-40b7a-b528-8b27a838abd
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roosteren Doorstroomtoets
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 4195a2b4-b10b-40b7a-b528-8b27a838abd
Object ID_nl  : 4195a2b4-b10b-40b7a-b528-8b27a838abd
Original ID  : id-4195a2b4b10b40b7ab5288b27a838abd
Semanticsearch  : roosteren doorstroomtoets