Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (compleet)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (compleet)
Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (compleet)
Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomtoets Een reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs. (BusinessObject) Toetsreglement Doorstroomtoets Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 45b WPO - Toetsen leerling- en onderwijsvolgsysteem en doorstroomtoets Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding Doorstroomtoets BusinessEvent Roosteren Doorstroomtoets afgerond Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomtoets Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets De activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/. (BusinessProcess) Selecteren Doorstroomtoets Het na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement (handleiding) waarin de regels en de wijze van afnemen van de doorstroomtoets zijn beschreven. (BusinessProcess) Ontvangen toetsreglement Doorstroomtoets Het aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken. (BusinessProcess) Aanmelden school bij Toetsaanbieder Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning (jaarplanning). (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in onderwijsplanning Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in rooster BusinessEvent Doorstroomtoets gepland BusinessEvent Reglement en programma Doorstroomtoets ontvangen Driver Toetsbesluit PO Driver Art. 7 Toetsbesluit PO - Toetsreglement Driver Art. 2 Toetsbesluit PO - Aanmelding doorstroomtoets Driver Art. 3 Toetsbesluit PO - Inhoud doorstroomtoets Driver Art. 4 Toetsbesluit PO - Kenmerken doorstroomtoets Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie klasbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning leerlingen Doorstroomtoets Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met leerlingen. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen leerlingen Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen regels en planning Doorstroomtoets BusinessEvent Leerlingen geïnformeerd (Doorstroomtoets) Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning ouders /verzorgers Doorstroomtoets Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met ouders / verzorgers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen ouders / verzorgers Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers regels en planning Doorstroomtoets Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Medewerkercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning medewerkers Doorstroomtoets Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met medewerkers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen medewerkers Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan medewerkers. (BusinessProcess) Informeren medewerkers regels en planning Doorstroomtoets BusinessEvent Ouders / verzorgers geïnformeerd (Doorstroomtoets) BusinessEvent Medewerkers geïnformeerd (Doorstroomtoets) BusinessEvent Doorstroomtoets aangemeld bij toetsaanbieder Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Geselecteerde Doorstroomtoets InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssociationRelationship omvat SpecializationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:43 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (compleet)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-a3731c4e-201a-41aaa-0442-cc2dc4e7374
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (compleet)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de Doorstroomtoets de betreffende processen.

De voorbereiding van de Doorstroomtoets start op enig moment met het selecteren (vóór 1 oktober) van een Doorstroomtoets uit het beschikbare aanbod en het aanmelden (vóór 15 november) van de school bij de toetsaanbieder. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/.

Hierna kunnen de activiteiten voor de Doorstroomtoets worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : a3731c4e-201a-41aaa-0442-cc2dc4e7374
Original ID  : id-a3731c4e201a41aaa0442cc2dc4e7374
Semanticsearch  : procesmodel organiseren doorstroomtoets - details (compleet)
Elementen  : 
Relaties  :