Onderwijsplanning

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsplanning
Beschrijving
Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera).


Contextdiagram
FORA
Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Doorstroomto- ets De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Schoolexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomto- ets in rooster Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplan- ningen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning medewerkers Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning ouders /verzorgers Doorstroomto- ets De activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning (jaarplanning). (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomto- ets in onderwijsplan- ning Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen. (BusinessProcess) Plannen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Centraal examen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning medewerkers Doorstroomto- ets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning ouders /verzorgers Eindexamen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Schoolexamen Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 14-05-2024 19:04:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:09 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Onderwijsplanning
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsplanning
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Status  : Definitief
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
Original ID  : id-99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
Semanticsearch  : onderwijsplanning