Beheer onderwijsplanningen

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer onderwijsplanningen
Beschrijving
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplan- ningen De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 20-04-2024 15:35:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 15:35:12 CEST


Details ArchiMate-element Beheer onderwijsplanningen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-c86834a0-a3fe-4c8b-96e9-8229f28da138
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c86834a0-a3fe-4c8b-96e9-8229f28da138
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer onderwijsplanningen
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : c86834a0-a3fe-4c8b-96e9-8229f28da138
Object ID_nl  : c86834a0-a3fe-4c8b-96e9-8229f28da138
Original ID  : c86834a0-a3fe-4c8b-96e9-8229f28da138
Semanticsearch  : beheer onderwijsplanningen
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions