Opstellen rooster Centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Opstellen rooster Centraal examen
Beschrijving
De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.Details ArchiMate-element Opstellen rooster Centraal examen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-086f76e5-93c8-4a299-3317-3da6c32a9e9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-086f76e5-93c8-4a299-3317-3da6c32a9e9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opstellen rooster Centraal examen
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : 086f76e5-93c8-4a299-3317-3da6c32a9e9
Original ID  : id-086f76e593c84a29933173da6c32a9e9
Semanticsearch  : opstellen rooster centraal examen