Aangeboden opleiding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Aangeboden opleiding
Beschrijving
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.


Contextdiagram
FORA
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Hat vaststellen van het onderwijs dat wordt aangeboden. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsaanb- od (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseen- heid Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificati- e Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship nodig voor AssociationRelationship voor afronding van AssociationRelationship vormt Deze svg is op 14-05-2024 21:18:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:18:50 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Aangeboden opleiding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Aangeboden opleiding
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Afgeleid van  : RIO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
Original ID  : id-17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
Semanticsearch  : aangeboden opleiding