Aangeboden opleiding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Aangeboden opleiding
Beschrijving
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.


Contextdiagram
FORA
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het vaststellen en publiceren van de capaciteit die beschikbaar is om leerlingen op in te delen. (BusinessProcess) Bepalen en kenbaar maken capaciteit Het vaststellen van het aanbod wat aan leerlingen aangeboden gaat worden, rekening houdend met de normen, waarden en visie van de onderwijsinstelling of onderwijsgemeenschap. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsaanb- od (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseen- heid Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het organiseren van het aanbod van onderwijs wat aan leerlingen aangeboden gaat worden, rekening houdend met de normen, waarden en visie van de onderwijsinstelling of onderwijsgemeenschap. (BusinessProcess) Organiseren onderwijsaanb- od Hat vaststellen van het onderwijs dat wordt aangeboden. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsaanb- od Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het aanbieden van onderwijs. (BusinessProcess) Gereedmaken ict / LAS rondom onderwijsaanb- od Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- ie Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificati- e Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship aangeboden op AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship nodig voor AssociationRelationship voor afronding van AssociationRelationship vormt Deze svg is op 07-04-2024 23:36:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:36:40 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Aangeboden opleiding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Aangeboden opleiding
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Afgeleid van  : RIO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
Object ID_nl  : 17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
Original ID  : id-17ca5470-ce19-48b5-8afa-82c8ec6f7edb
Semanticsearch  : aangeboden opleiding