Ontwikkelen opleiding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Ontwikkelen opleiding
Beschrijving
Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer.


Contextdiagram
FORA
Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskund- ig beleid Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseen- heid BusinessObject Toetsbeleid Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 20:55:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:55:05 CEST


Details ArchiMate-element Ontwikkelen opleiding
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-b7315dbc-61b9-47bdb-1a90-933f2397bd3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b7315dbc-61b9-47bdb-1a90-933f2397bd3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ontwikkelen opleiding
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : b7315dbc-61b9-47bdb-1a90-933f2397bd3
Original ID  : id-b7315dbc61b947bdb1a90933f2397bd3
Semanticsearch  : ontwikkelen opleiding