Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring BusinessEvent Inschrijvingsproces beschreven BusinessEvent Leerling ingeschreven Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen inschrijving Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende inschrijfgegevens AndJunction BusinessEvent Aanmelding definitief AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:54:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:17 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-f36c34ce-5851-4b09a-385d-a58848d00a4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling
Documentatie  : Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Inschrijving en leerlinggegevensbeheer".
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : f36c34ce-5851-4b09a-385d-a58848d00a4
Original ID  : id-f36c34ce58514b09a385da58848d00a4
Semanticsearch  : procesmodel inschrijving en leerlinggegevensbeheer - inschrijven leerling
Elementen  : 
Relaties  :