Leerroute

ArchiMate-element Leerroute
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-2a7ae805-39dc-4c858-a230-debd45b6705
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerroute
Documentatie  : Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming.
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : Onderwijs en toetsen: “Voor veel jongeren helpt het om vroeg kennis te maken met het mbo en de praktijk van hun gekozen beroep. Vanaf 1 augustus 2020 kunnen vmbo- en mbo-instellingen gezamenlijk een doorlopende leerroute of een geïntegreerde leerroute aanbieden”, Passend Onderwijs: “De leerroutes die ontwikkeld zijn in Passende perspectieven (Langberg, Leenders, en Koopmans, 2012c) wijzen leraren de weg als het gaat om het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften”.
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : https://www.slo.nl/publicaties/@4596/passende-d/, https://www.encyclo.nl/begrip/leerroute
Voorbeeld  : Doorlopende leerroute, Geïntegreerde leerroute
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Object ID  : 2a7ae805-39dc-4c858-a230-debd45b6705
Object ID_nl  : 2a7ae805-39dc-4c858-a230-debd45b6705
Original ID  : id-2a7ae80539dc4c858a230debd45b6705
Semanticsearch  : leerroute
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding AccessRelationship - W AggregationRelationship AssociationRelationship faciliteert AssociationRelationship faseert AssociationRelationship langs AssociationRelationship omvat AssociationRelationship volgt AssociationRelationship voor afronding van Deze svg is op 28-09-2023 18:35:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:35:06 CEST