Roosteren

Beschrijving
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden.


Contextdiagram
FORA
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Toetsdeelnem- er Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen. (BusinessObject) Afnameplanni- ng Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW Deze svg is op 14-05-2024 18:59:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:59 CEST


Details ArchiMate-element Roosteren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-0ae0a88c-0db5-46f0b-0719-41a80f64e6c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0ae0a88c-0db5-46f0b-0719-41a80f64e6c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roosteren
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 0ae0a88c-0db5-46f0b-0719-41a80f64e6c
Original ID  : id-0ae0a88c0db546f0b071941a80f64e6c
Semanticsearch  : roosteren