Groepindeling

Beschrijving
(Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen.


Contextdiagram
FORA
(Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessProcess) Logistieke informatie verstrekken Het indelen van een leerling in een groep of klas. (BusinessProcess) Plaatsen leerling Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship omvat Deze svg is op 14-05-2024 20:18:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:18:11 CEST


Details ArchiMate-element Groepindeling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Groepindeling
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Voorbeeld  : jaargroep, stamgroep, klas
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
Original ID  : id-22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
Semanticsearch  : groepindeling