Groepindeling

Beschrijving
(Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen.


Contextdiagram
FORA
(Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling BusinessRole Ontwikkelaar/u- itgever Educatieve content BusinessRole SaaS aanbieder dashboard leerproces BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie BusinessRole Saas aanbieder leerlingportaal Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs BusinessRole SaaS aanbieder Zorgsysteem Organisatie die digitale toetsen ontwikkelt en / of uitgeeft (BusinessRole) Ontwikkelaar / uitgever digitale toetsen Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Het indelen van een leerling in een groep of klas. (BusinessProcess) Plaatsen leerling Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship omvat Deze svg is op 20-01-2024 11:00:56 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-01-2024 11:00:56 CET


Komt voor in
Details ArchiMate-element Groepindeling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Groepindeling
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Hoog
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Persoonsgegevens  :  Ja
Gegevenscategorie  :  Gebeurtenis
Domein  :  Onderwijsondersteuning
Voorbeeld  :  jaargroep, stamgroep, klas
Sector  :  FO
Status  :  Definitief
Statusdatum  :  1-1-2021
Bron  :  FORA-WG Informatiemodel O&O
Object ID  :  22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
Object ID_nl  : 22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
Original ID  :  id-22a66635-272d-4668-a80b-0055e39ce9ea
Semanticsearch  : groepindeling