Beheer groepen

ArchiMate-element Beheer groepen
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-68e56e4f-8413-4957-8213-2792ddc5d0b3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer groepen
Documentatie  : Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders.
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 68e56e4f-8413-4957-8213-2792ddc5d0b3
Object ID_nl  : 68e56e4f-8413-4957-8213-2792ddc5d0b3
Original ID  : id-68e56e4f-8413-4957-8213-2792ddc5d0b3
Semanticsearch  : beheer groepen
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersystee- m Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegele- ider (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 30-11-2023 02:42:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 02:42:20 CET