Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)
Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving BusinessObject Bewijs van uitschrijving Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering "Aanmeldgegevens" (DataObject) Gegevens ihkv schorsing Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnummer DataObject Duur van schorsing DataObject Datum van schorsing DataObject Omschrijving reden schorsing DataObject Bewijsmateriaal voor schorsing "Aanmeldgegevens" (DataObject) Gegevens ihkv beslissing tot verwijdering Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnummer DataObject Datum van verwijdering DataObject Bewijsmateriaal voor verwijdering DataObject Motivering reden verwijdering DataObject Gegevens ihkv uitschrijving DataObject Reden voor uitschrijving Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnummer DataObject Datum van uitschrijving Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding. (ApplicationFunction) Analysefunctie onderwijstijd Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsgegev- ens Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgegevens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. (ApplicationFunction) Beheer waardedocumentg- egevens Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkersgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksresultaa- tgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskundige rapporten Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelingspersp- ectiefplangegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten (ApplicationFunction) Beheerfunctie vakkenpakketten Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccount- gegevens Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegegevens ApplicationFunction Beheer inschrijfgegevens ApplicationFunction Beheer aanmeldgegevens BusinessObject Uitschrijfbewijs voor ontvangende instelling DataObject Uitschrijfbewijsgegevens DataObject BSN/PGN leerling DataObject Datum van uitschrijving DataObject Instellingscode DataObject Uitschrijfverzoekgegevens Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnummer Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Datum van verzoek Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Reden voor verzoek Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Gewenste uitschrijfdatum Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Indiener verzoek BusinessObject Inschrijfmelding door ontvangende instelling DataObject Gegevens inschrijfmelding DataObject BSN/PGN leerling DataObject Datum van uitschrijving DataObject Instellingscode AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:07:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:16 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-758180e6-8d92-4d138-57f0-091410ca5ac
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 758180e6-8d92-4d138-57f0-091410ca5ac
Original ID  : id-758180e68d924d13857f0091410ca5ac
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten schorsing en verwijdering uitschrijving (c)
Elementen  : 
Relaties  :