Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)
Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding. (ApplicationFunction) Analysefunctie onderwijstijd Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsgegev- ens Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgegevens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. (ApplicationFunction) Beheer waardedocumentg- egevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkersgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksresultaa- tgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskundige rapporten Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelingspersp- ectiefplangegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten (ApplicationFunction) Beheerfunctie vakkenpakketten Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccount- gegevens Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegegevens ApplicationFunction Beheer inschrijfgegevens ApplicationFunction Beheer aanmeldgegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaanvr- aag De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraag Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemelding Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding DataObject Gegegevens vrijstellingsaanvraag DataObject Begindatum vrijstelling DataObject Einddatum vrijstelling DataObject Soort vrijstelling DataObject Reden vrijstelling DataObject Medische verklaring DataObject Documentatie /bewijsstukken DataObject Voornaam leerling DataObject BSN/PGN leerling DataObject Achternaam leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Besluitvorming DataObject Verzuimmaatregel gegevens DataObject Beschrijving verzuimmaatregel DataObject Eerdere waarschuwingen DataObject Sancties DataObject Aan- en afwezigheidsgegevens DataObject Moment van afwezigheid DataObject Voornaam leerling DataObject Achternaam leerling Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnummer DataObject Leerlingverzuim medewerkergevegevs DataObject Naam indiener DataObject E-mailadres indiener DataObject Absentiemelding gegevens DataObject Moment van afwezigheid DataObject Voornaam leerling DataObject BSN/PGN leerling DataObject Achternaam leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Verzuimgegevens DataObject Einddatum verzuim DataObject Begindatum verzuim Eerste Melding 16 uur in 4 weken, Vervolgmelding bij aanhoudend verzuim, LRV-melding, RMC-melding (DataObject) Soort verzuim DataObject Reden verzuim DataObject Alle lessen gemist DataObject Toelichting verzuim DataObject Actie verzuim DataObject Bewijsstukken verzuim DataObject Medische gegeven DataObject Onderwijsinstellingsgegevens DataObject Onderwijsaanbieder DataObject Onderwijslocatie DataObject Klas DataObject Leerlingresulaten DataObject Administratieve gegevens school DataObject Contactpersoon school DataObject Leerlinggegevens DataObject Voornaam leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Achternaam leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject BSN/PGN leerling DataObject Verzuimgegevens DataObject Einddatum verzuim DataObject Begindatum verzuim Eerste Melding 16 uur in 4 weken, Vervolgmelding bij aanhoudend verzuim, LRV-melding, RMC-melding (DataObject) Soort verzuim DataObject Reden verzuim DataObject Alle lessen gemist DataObject Toelichting verzuim DataObject Actie verzuim DataObject Bewijsstukken verzuim DataObject Medische gegeven DataObject Contactgegevens ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Voorletters ouder DataObject Geboortedatum ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject Titulatuur ouder DataObject Adres ouder DataObject Telefoonnummer ouder DataObject E-mailadres ouder DataObject Contactgegevens ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Voorletters ouder DataObject Geboortedatum ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject Titulatuur ouder DataObject Adres ouder DataObject Telefoonnummer ouder DataObject E-mailadres ouder DataObject Leerlinggegevens DataObject Voornaam leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Achternaam leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject BSN/PGN leerling AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:05:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:35 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-891fb94e-dd21-4f888-78e1-a924ca4d06b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 891fb94e-dd21-4f888-78e1-a924ca4d06b
Original ID  : id-891fb94edd214f88878e1a924ca4d06b
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten verzuimcoördinatie (c)
Elementen  : 
Relaties  :