Id-5ed71d7799a745bfb2f64e42ee74d94e

ArchiMate-modellen > FORA > AssociationRelationships > Id-5ed71d7799a745bfb2f64e42ee74d94e
ArchiMate-relatie Id-5ed71d7799a745bfb2f64e42ee74d94e
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-5ed71d77-99a7-45bfb-2f64-e42ee74d94e
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Absentiemelding gegevens (DataObject)
Naar  : Ziekte- / absentiemelding (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Directed
Object ID  : 5ed71d77-99a7-45bfb-2f64-e42ee74d94e
Original ID  : id-5ed71d7799a745bfb2f64e42ee74d94e
Semanticsearch  : id-5ed71d7799a745bfb2f64e42ee74d94e
ArchiMate-views  :