Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)
Driver Art. 11 Leerplichtwet 1969- Vrijstellingen Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaanvr- aag De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR119805 (Driver) Handleiding Leerplicht Driver H4 Handleiding Leerplicht - Vrijstelling en Verlof Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 12 Leerplichtwet 1969- Ziekte Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemelding Driver H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Driver Art. 21 Leerplichtwet 1969- Verplichting melding Driver § 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet DataObject Gegegevens vrijstellingsaanvraag DataObject Begindatum vrijstelling DataObject Einddatum vrijstelling DataObject Soort vrijstelling DataObject Reden vrijstelling DataObject Medische verklaring DataObject Documentatie /bewijsstukken DataObject Voornaam leerling DataObject BSN/PGN leerling DataObject Achternaam leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Besluitvorming DataObject Verzuimmaatregel gegevens DataObject Beschrijving verzuimmaatregel DataObject Eerdere waarschuwingen DataObject Sancties DataObject Aan- en afwezigheidsgegevens DataObject Moment van afwezigheid DataObject Voornaam leerling DataObject Achternaam leerling Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie. (DataObject) Leerlingnummer DataObject Leerlingverzuim medewerkergevegevs DataObject Naam indiener DataObject E-mailadres indiener DataObject Absentiemelding gegevens DataObject Moment van afwezigheid DataObject Voornaam leerling DataObject BSN/PGN leerling DataObject Achternaam leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Verzuimgegevens DataObject Einddatum verzuim DataObject Begindatum verzuim Eerste Melding 16 uur in 4 weken, Vervolgmelding bij aanhoudend verzuim, LRV-melding, RMC-melding (DataObject) Soort verzuim DataObject Reden verzuim DataObject Alle lessen gemist DataObject Toelichting verzuim DataObject Actie verzuim DataObject Bewijsstukken verzuim DataObject Medische gegeven ArchiMateNote Volgens de huidige richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs moeten verzuimgegevens van leerlingen minimaal 5 jaar worden bewaard na het verlaten van de school. ArchiMateNote Duur van de onderwijsperiode ArchiMateNote Duur van de onderwijsperiode ArchiMateNote Betrokkene: Leerling ArchiMateNote Betrokkene: Leerling ArchiMateNote Betrokkene: Leerling ArchiMateNote Betrokkene: Leerling ArchiMateNote Betrokkene: Leerling ArchiMateNote Betrokkene- : Ouder ArchiMateNote Betrokkene- : Ouder ArchiMateNote Betrokkene: Medewerker DataObject Onderwijsinstellingsgegevens DataObject Onderwijsaanbieder DataObject Onderwijslocatie DataObject Klas DataObject Leerlingresulaten DataObject Administratieve gegevens school DataObject Contactpersoon school DataObject Verzuimgegevens DataObject Einddatum verzuim DataObject Begindatum verzuim Eerste Melding 16 uur in 4 weken, Vervolgmelding bij aanhoudend verzuim, LRV-melding, RMC-melding (DataObject) Soort verzuim DataObject Reden verzuim DataObject Alle lessen gemist DataObject Toelichting verzuim DataObject Actie verzuim DataObject Bewijsstukken verzuim DataObject Medische gegeven ArchiMateNote minimaal 5 jaar na verlaten school. ArchiMateNote Duur van de onderwijsperiode ArchiMateNote 5 jaar na de datum van uitschrijving van de leerling ArchiMateNote 5 jaar na de datum van uitschrijving van de leerling ArchiMateNote 5 jaar na de datum van uitschrijving van de leerling ArchiMateNote minimaal 5 jaar na verlaten school. Driver Art.30 WROD - Bewaartermijn DataObject Contactgegevens ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Voorletters ouder DataObject Geboortedatum ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject Titulatuur ouder DataObject Adres ouder DataObject Telefoonnummer ouder DataObject E-mailadres ouder DataObject Contactgegevens ouder DataObject Voornaam ouder DataObject Voorletters ouder DataObject Geboortedatum ouder DataObject Achternaam ouder DataObject Geslacht ouder DataObject Titulatuur ouder DataObject Adres ouder DataObject Telefoonnummer ouder DataObject E-mailadres ouder DataObject Leerlinggegevens DataObject Voornaam leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Achternaam leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject BSN/PGN leerling DataObject Leerlinggegevens DataObject Voornaam leerling DataObject Voorletters leerling DataObject Achternaam leerling DataObject Geslacht leerling DataObject Geboortedatum leerling DataObject Adres leerling DataObject Telefoonnummer leerling DataObject E-mailadres leerling DataObject BSN/PGN leerling InfluenceRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:00:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:43 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-c70a8164-93b5-4e8e9-07ad-9f629062699
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : c70a8164-93b5-4e8e9-07ad-9f629062699
Original ID  : id-c70a816493b54e8e907ad9f629062699
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten verzuimcoördinatie (b)
Elementen  : 
Relaties  :