§ 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > § 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet
BeschrijvingDetails ArchiMate-element § 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-235cbda3-8a66-433e9-3cdb-3c21b1042b1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-235cbda3-8a66-433e9-3cdb-3c21b1042b1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : § 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=2&artikel=4&z=2023-01-01&g=2023-01-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=2&artikel=4&z=2023-01-01&g=2023-01-01
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Wet
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 235cbda3-8a66-433e9-3cdb-3c21b1042b1
Original ID  : id-235cbda38a66433e93cdb3c21b1042b1
Semanticsearch  : § 4 leerplichtwet 1969 - toezicht op de naleving van de wet