Ziekte- / absentiemelding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Ziekte- / absentiemelding
Beschrijving
Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger.Details ArchiMate-element Ziekte- / absentiemelding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-10490765-2779-41869-bbce-a4956321c5e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-10490765-2779-41869-bbce-a4956321c5e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ziekte- / absentiemelding
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
Bewaartermijn  : Minimaal 5 jaar na uitschrijving
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 10490765-2779-41869-bbce-a4956321c5e
Original ID  : id-10490765277941869bbcea4956321c5e
Semanticsearch  : ziekte- / absentiemelding