Leerlingdossier

Beschrijving
Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn.


Contextdiagram
FORA
Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocu- ment Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship samengesteld op basis van AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 14-05-2024 19:05:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:06 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Leerlingdossier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingdossier
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Onderwijs
Afgeleid van  : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
Original ID  : id-8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
Semanticsearch  : leerlingdossier