Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a)
Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a)
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Het deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Onderwijsdeelname Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatievorm Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortganginformatie Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcommunicatie Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessFunction) Inschrijving op onderwijsactiviteiten Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessProcess) Inschrijven op onderwijsactiviteiten Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie individueel Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessProcess) Communiceren naar individuele leerlingen Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie klasbreed Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessProcess) Communiceren naar leerlingen over de klas Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie schoolbreed Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen. (BusinessProcess) Communiceren naar leerlingen op een school Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessProcess) Logistieke informatie verstrekken Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 18:49:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:49:54 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-3db83cb0-4a10-44f3b-f61f-11e6cdfe2ab
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 3db83cb0-4a10-44f3b-f61f-11e6cdfe2ab
Original ID  : id-3db83cb04a1044f3bf61f11e6cdfe2ab
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten faciliteren leerlingcommunicatie (a)
Elementen  : 
Relaties  :