Leerlingvoortganginformatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Leerlingvoortganginformatie
Beschrijving
Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling.


Contextdiagram
FORA
Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie Driver Art. 11 WPO - Rapportage vorderingen van leerlingen Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessProcess) Communicere- n over een leerling Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessProcess) Communicere- n naar individuele leerlingen Driver Art. 23b WVO- Rapportage vorderingen van leerlingen Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommun- icatie Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcomm- unicatie InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship onderdeel van Deze svg is op 14-05-2024 18:50:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:50:51 CEST


Details ArchiMate-element Leerlingvoortganginformatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-90131969-15bb-4367a-6e83-425a9523f08
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-90131969-15bb-4367a-6e83-425a9523f08
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingvoortganginformatie
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijsondersteuning
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Status  : Definitief
Statusdatum  : 23-8-2021
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 90131969-15bb-4367a-6e83-425a9523f08
Original ID  : id-9013196915bb4367a6e83425a9523f08
Semanticsearch  : leerlingvoortganginformatie