Logistieke informatieverstrekking

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Logistieke informatieverstrekking
Beschrijving
Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen.


Contextdiagram
FORA
Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatievers- trekking Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. (ApplicationFunction) Webcontent beheerfunctie Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcasting- functie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. (ApplicationFunction) Presentatie onderwijsprog- ramma Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessProcess) Logistieke informatie verstrekken Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie aan- en afwezigheidge- gevens ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:05:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:11 CEST


Details ArchiMate-element Logistieke informatieverstrekking
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-8cb97b9a-6c62-4e30-af7f-e5e47abb542d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8cb97b9a-6c62-4e30-af7f-e5e47abb542d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Logistieke informatieverstrekking
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 8cb97b9a-6c62-4e30-af7f-e5e47abb542d
Original ID  : id-8cb97b9a-6c62-4e30-af7f-e5e47abb542d
Semanticsearch  : logistieke informatieverstrekking