Webcontent beheerfunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Webcontent beheerfunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. (ApplicationFunction) Webcontent beheerfunctie Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatievers- trekking Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommun- icatie Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcomm- unicatie Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent, zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik. Bijvoorbeeld: Wordpress, Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher (ApplicationComponent) Content Management Systeem (CMS) ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:02:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:51 CEST


Details ArchiMate-element Webcontent beheerfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-aa6a5644-0579-492c9-6167-80ea36193ae
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-aa6a5644-0579-492c9-6167-80ea36193ae
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Webcontent beheerfunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : aa6a5644-0579-492c9-6167-80ea36193ae
Original ID  : id-aa6a56440579492c9616780ea36193ae
Semanticsearch  : webcontent beheerfunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions