Onderwijsactiviteit

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsactiviteit
Beschrijving
Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma.


Contextdiagram
FORA
Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessProcess) Inschrijven op onderwijsactivi- teiten Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. (ApplicationFunction) Beheer lesroosters Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen. (BusinessProcess) Plannen Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactivi- teiten Het deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Onderwijsdeel- name Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship organiseert AssociationRelationship vult in Deze svg is op 14-05-2024 19:46:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:46:52 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Onderwijsactiviteit
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-1c789528-a7ee-43f59-4002-f7b96e0949c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1c789528-a7ee-43f59-4002-f7b96e0949c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsactiviteit
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Sector  : FO
Status  : Definitief
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Voorbeeld  : Project, Excursie, Les, Opdracht
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 1c789528-a7ee-43f59-4002-f7b96e0949c
Original ID  : id-1c789528a7ee43f594002f7b96e0949c
Semanticsearch  : onderwijsactiviteit