Afnameplanning

Beschrijving
Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen.Details ArchiMate-element Afnameplanning
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-94dbff36-f44d-49a18-111c-5bb6216f49b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-94dbff36-f44d-49a18-111c-5bb6216f49b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Afnameplanning
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Sector  : FO
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Bron  : [FORA-WG Processen]
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 94dbff36-f44d-49a18-111c-5bb6216f49b
Object ID_nl  : 94dbff36-f44d-49a18-111c-5bb6216f49b
Original ID  : id-94dbff36f44d49a18111c5bb6216f49b
Semanticsearch  : afnameplanning