Toetsafname

Beschrijving
Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname.


Contextdiagram
FORA
Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessObject) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) Een gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname. (BusinessObject) Proces verbaal De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessProcess) Afnemen toets Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. (BusinessObject) Presentielijst Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen. (BusinessObject) Afnameplanni- ng AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship afgenomen bij AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship ingepland in Deze svg is op 14-05-2024 18:53:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:53:58 CEST


Details ArchiMate-element Toetsafname
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-9c4fc68f-1ad6-4484a-73e9-a52d64c6007
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9c4fc68f-1ad6-4484a-73e9-a52d64c6007
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toetsafname
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Sector  : FO
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Bron  : [FORA-WG Processen]
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 9c4fc68f-1ad6-4484a-73e9-a52d64c6007
Original ID  : id-9c4fc68f1ad64484a73e9a52d64c6007
Semanticsearch  : toetsafname