Uitvoeren toetsafname (Centraal examen)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Uitvoeren toetsafname (Centraal examen)
Beschrijving
De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.


Contextdiagram
FORA
De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. (BusinessObject) Gemaakt examenwerk Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Centraal examen Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessObject) Toetsafname Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. (BusinessObject) Presentielijst Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Centraal examen BusinessEvent Leermateriale- n Centraal examen verzorgd Een gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname. (BusinessObject) Proces verbaal Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Centraal examen Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnem- ers Centraal examen BusinessObject Onregelmatig- heid Centraal examen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Centraal examen BusinessEvent Toetsafname Centraal examen uitgevoerd BusinessRole Afnameleider AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:19:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:19:40 CEST


Details ArchiMate-element Uitvoeren toetsafname (Centraal examen)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-3548b38f-149d-4c7d9-f559-8339af6d928
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3548b38f-149d-4c7d9-f559-8339af6d928
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitvoeren toetsafname (Centraal examen)
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 3548b38f-149d-4c7d9-f559-8339af6d928
Original ID  : id-3548b38f149d4c7d9f5598339af6d928
Semanticsearch  : uitvoeren toetsafname (centraal examen)