Gemaakt examenwerk

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Gemaakt examenwerk
Beschrijving
Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen.


Contextdiagram
FORA
Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. (BusinessObject) Gemaakt examenwerk Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Centraal examen De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen Driver Art. 3.31 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Bewaren werk centraal examen Een door een leerling gemaakt werk. (BusinessObject) Gemaakt werk De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Centraal examen AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 21:12:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:12:08 CEST


Details ArchiMate-element Gemaakt examenwerk
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-5add52bf-815e-4addb-7892-0450bea19c3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-5add52bf-815e-4addb-7892-0450bea19c3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gemaakt examenwerk
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Sector  : VO
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Bron  : [FORA-WG Processen]
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 5add52bf-815e-4addb-7892-0450bea19c3
Original ID  : id-5add52bf815e4addb78920450bea19c3
Semanticsearch  : gemaakt examenwerk