Beoordelen toets Schoolexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Beoordelen toets Schoolexamen
Beschrijving
Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.


Contextdiagram
FORA
Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen Het zorgdragen dat beoordelaars (eerst examinator en daarna gecommitteerde) het gemaakte toetswerk ontvangen. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt examenwerk Schoolexame- n aan beoordelaars Een beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Schoolexamen. (BusinessObject) Besluit bezwaar toetsresultaat Schoolexamen Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. (BusinessObject) Gemaakt examenwerk Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling BusinessEvent Bezwaar toetsresultaat Schoolexame- n afgehandeld De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen BusinessObject Beoordelingsri- chtlijnen schoolexamen Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Schoolexamen BusinessEvent Toetsafname Schoolexame- n uitgevoerd Het evalueren en beoordelen van de antwoorden en prestaties van de toetsdeelnemers aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria om tot een nauwkeurige en betekenisvolle toetsscore te komen. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Schoolexamen BusinessEvent Toets Schoolexame- n beoordeeld De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen BusinessObject Normering Het bepaling van een normering voor omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Bepalen normering schoolexamen AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:31:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:31:58 CEST


Details ArchiMate-element Beoordelen toets Schoolexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-a637c87d-bce4-46809-57a2-b7c3538a111
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a637c87d-bce4-46809-57a2-b7c3538a111
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beoordelen toets Schoolexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : a637c87d-bce4-46809-57a2-b7c3538a111
Original ID  : id-a637c87dbce44680957a2b7c3538a111
Semanticsearch  : beoordelen toets schoolexamen