Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen
Beschrijving
De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken.


Contextdiagram
FORA
De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen BusinessEvent Toets Schoolexame- n beoordeeld Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehand- eling Het aanbieden van een mogelijkheid om de uitwerking en beoordeling van een toets in te zien (BusinessProcess) Bieden toetsinzage Schoolexamen BusinessEvent Herkansing Schoolexame- n bepaald Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie Het registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Vastleggen toetsresultate- n Schoolexamen Het omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Schoolexamen Het overdragen van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaten toets Schoolexamen Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de toetsafname en het verwerken van de resultaten van het Schoolexamen de betreffende processen met daarbij: * de informatie die door de processen wordt gebruikt en geproduceerd * de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot processen en informatie * de partijen die bij de processen betrokken zijn voor de uitvoering dan wel verantwoordelijk zijn Het uitvoeren van de toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Instrueren van de toetsdeelnemers - Beschikbaar stellen van de toetsopgaven - Begeleiden en toezicht houden - Verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets) Het verwerken van de resulaten van een toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars - Nakijken en bepalen van de toetsscores - Bepalen van de normering - Vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers) - Bieden van toetsinzage - Indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat - Bepalen van eventuele herkansing - Archiveren van het gemaakte toetswerk (BusinessProcess) Bepalen herkansing Schoolexamen Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Schoolexamen BusinessEvent Toetsresultaat Schoolexame- n geformaliseerd BusinessEvent Bezwaar toetsresultaat Schoolexame- n ingediend De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecret- aris TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 21:00:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:00:37 CEST


Details ArchiMate-element Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-7b6723f6-8f06-4a42b-3a5b-0307654949f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7b6723f6-8f06-4a42b-3a5b-0307654949f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 7b6723f6-8f06-4a42b-3a5b-0307654949f
Original ID  : id-7b6723f68f064a42b3a5b0307654949f
Semanticsearch  : formaliseren toetsresultaat schoolexamen