Klachtbehandeling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Klachtbehandeling
Beschrijving
Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.


Contextdiagram
FORA
Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehand- eling Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessProcess) Afhandelen klachten Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Centraal Examen De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar maatregel Centraal Examen Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Beheer klachtafhandel- ingsgegevens Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Schoolexamen De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies. (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar Schooladvies AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:07:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:24 CEST


Details ArchiMate-element Klachtbehandeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-712bd16f-0135-42d6-a1d5-34ea1ac112ad
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-712bd16f-0135-42d6-a1d5-34ea1ac112ad
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Klachtbehandeling
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 712bd16f-0135-42d6-a1d5-34ea1ac112ad
Original ID  : id-712bd16f-0135-42d6-a1d5-34ea1ac112ad
Semanticsearch  : klachtbehandeling