Examensecretaris

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Examensecretaris
Beschrijving
De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in

het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school.

Handreiking positie examensecretaris (incl. taken):

https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf


Contextdiagram
FORA
De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecret- aris Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Centraal examen Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF. (BusinessProcess) Aanleveren toetsscore aan Cito Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen De activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Opstellen examenregle- ment Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfer Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Het bestellen de toetsopgaven voor een vak van het Centraal examen. (BusinessProcess) Bestellen opgaven Centraal examen Het (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Centraal examen Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Schoolexame- n) AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 18-04-2024 16:13:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2024 16:13:08 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Examensecretaris
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-fe546579-52d0-4e498-747d-7d3387b59bf
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-fe546579-52d0-4e498-747d-7d3387b59bf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Examensecretaris
Verwijzing  : https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf
FORA-type  : Rol
Object ID  : fe546579-52d0-4e498-747d-7d3387b59bf
Object ID_nl  : fe546579-52d0-4e498-747d-7d3387b59bf
Original ID  : id-fe54657952d04e498747d7d3387b59bf
Semanticsearch  : examensecretaris