Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (alleen processen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (alleen processen)
Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (alleen processen)
Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen Het omzetten van de school examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centraal examens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer schoolexamen Het tekenen, overdragen aan leerlingen en door leerlingen laten ondertekenen van het definitieve eindresultaat van het schoolexamen (beoordeling / cijfer). (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken resultaten Schoolexamen Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers Schoolexamen Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school BusinessProcess Evalueren kwaliteit schoolexamen BusinessRole Examencommissie AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:07 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (alleen processen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-0004fdab-2115-4da7b-5a79-9671e19e021
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (alleen processen)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen de betreffende processen.

Nadat de onderdelen van het Schoolexamen zijn afgenomen, kunnen op basis van de cijfers van de onderdelen van het Schoolexamen de eindcijfers voor de vakken waarin examen is gedaan, worden vastgesteld. Vervolgens kunnen de eindresultaten van het Schoolexamen worden ondertekend en ná akkoordverklaring verstrekt aan de leerlingen. Hierna kunnen de eindcijfers van het Schoolexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).

Na afloop van het Schoolexamen wordt de gang van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het Schoolexamen geëvalueerd.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 0004fdab-2115-4da7b-5a79-9671e19e021
Original ID  : id-0004fdab21154da7b5a799671e19e021
Semanticsearch  : procesmodel verwerken eindresultaten schoolexamen - details (alleen processen)
Elementen  : 
Relaties  :