Monitoring kwaliteitszorg school

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Monitoring kwaliteitszorg school
Beschrijving
Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg.


Contextdiagram
FORA
Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoordin- g (schoolniveau) Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie kwaliteitsgege- vens Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwali- teit school Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgege- vens Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie opbrengsten ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:12:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:12:58 CEST


Details ArchiMate-element Monitoring kwaliteitszorg school
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-33be5a9f-eba4-46ffb-d36a-5f7c831e9aa
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-33be5a9f-eba4-46ffb-d36a-5f7c831e9aa
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Monitoring kwaliteitszorg school
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 33be5a9f-eba4-46ffb-d36a-5f7c831e9aa
Original ID  : id-33be5a9feba446ffbd36a5f7c831e9aa
Semanticsearch  : monitoring kwaliteitszorg school