Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel
Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel
Grouping Verwerken eindresultaten Schoolexamen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school BusinessProcess Evalueren kwaliteit schoolexamen Grouping Afnemen examenonderdelen afnameperiode / tijdvak (Schoolexamen) Grouping Afnemen toets (Schoolexamen) TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:05 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-66a5918f-9590-4ec4a-8d4b-9c16e66198d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel
Documentatie  : In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Schoolexamen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. De voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Schoolexamen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:
  • het per afnameperiode / tijdvak afnemen van de onderdelen (toetsen) van het Schoolexamen,
  • het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen waaronder het formaliseren van de eindcijfers van het Schoolexamen en het evalueren van de kwaliteit van het Schoolexamen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie" en de bedrijfsfunctie "Monitoring kwaliteitszorg" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Verantwoording").
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 66a5918f-9590-4ec4a-8d4b-9c16e66198d
Original ID  : id-66a5918f95904ec4a8d4b9c16e66198d
Semanticsearch  : procesmodel schoolexamen - hoofdmodel
Elementen  : 
Relaties  :