Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (compleet)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (compleet)
Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (compleet)
Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Driver Art. 3.13 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Beoordeling schoolexamen Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. (BusinessObject) Toetsresultaat Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Driver Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Driver Wet voortgezet onderwijs 2020 Driver Art. 2.55a WVO 2020 - Verstrekking beoordeling schoolexamen Driver Art. 3.15 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Verstrekking beoordeling schoolexamen Driver Art. 6 RROD - Levering basisgegevens examens Regeling register onderwijsdeelnemers (Driver) RROD Driver Bijlage 3 RROD - Te leveren basisgegevens mbt examens BusinessEvent Onderdelen Schoolexamen afgenomen BusinessEvent Uitslag Schoolexamen geformaliseerd Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen Het omzetten van de school examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centraal examens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer schoolexamen Het tekenen, overdragen aan leerlingen en door leerlingen laten ondertekenen van het definitieve eindresultaat van het schoolexamen (beoordeling / cijfer). (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken resultaten Schoolexamen Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers Schoolexamen Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school BusinessProcess Evalueren kwaliteit schoolexamen BusinessEvent Schoolexamen afgerond Jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van het schoolexamen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e schoolexamen BusinessObject Akkoordverklaring resultaten schoolexamen BusinessRole Examencommissie AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 23-05-2024 03:30:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-05-2024 03:30:19 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (compleet)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-a2672b83-2b36-49268-4c62-e86b0c450b2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (compleet)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen de betreffende processen.

Nadat de onderdelen van het Schoolexamen zijn afgenomen, kunnen op basis van de cijfers van de onderdelen van het Schoolexamen de eindcijfers voor de vakken waarin examen is gedaan, worden vastgesteld. Vervolgens kunnen de eindresultaten van het Schoolexamen worden ondertekend en ná akkoordverklaring verstrekt aan de leerlingen. Hierna kunnen de eindcijfers van het Schoolexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).

Na afloop van het Schoolexamen wordt de gang van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het Schoolexamen geëvalueerd.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : a2672b83-2b36-49268-4c62-e86b0c450b2
Original ID  : id-a2672b832b36492684c62e86b0c450b2
Semanticsearch  : procesmodel verwerken eindresultaten schoolexamen - details (compleet)
Elementen  : 
Relaties  :