Eindcijfer

Beschrijving
Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen.


Contextdiagram
FORA
Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers Schoolexamen Het omzetten van de eindexamen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een centraal examen bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Centraal examen Driver Bijlage 3 RROD - Te leveren basisgegeven- s mbt examens Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen Het tekenen, overdragen aan leerlingen en door leerlingen laten ondertekenen van het definitieve eindresultaat van het schoolexamen (beoordeling / cijfer). (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken resultaten Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Schoolexamen Het omzetten van de scores van de centrale examens naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centrale examens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen cijfers Centraal examen Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers en uitslag Eindexamen Driver Art. 3.32 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Eindcijfer vakken eindexamen Het omzetten van de school examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centraal examens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Eindexamen Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Driver Art. 3.25 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Vaststelling score en cijfer centraal examen Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen. (BusinessObject) Cijferlijst eindexamen Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AssociationRelationship bevat AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 14-05-2024 21:10:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:10:04 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Eindcijfer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0a8b50dd-b830-4ebfa-3aab-51107d54b89
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0a8b50dd-b830-4ebfa-3aab-51107d54b89
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Eindcijfer
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 23-10-2023
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0a8b50dd-b830-4ebfa-3aab-51107d54b89
Original ID  : id-0a8b50ddb8304ebfa3aab51107d54b89
Semanticsearch  : eindcijfer