Diplomeren en certificeren Eindexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Diplomeren en certificeren Eindexamen
Beschrijving
Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen.


Contextdiagram
FORA
Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider BusinessEvent Eindcijfers Eindexamen bepaald Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. (BusinessObject) Examenuitslag De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag- zakregeling Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen. (BusinessObject) Cijferlijst eindexamen BusinessEvent Diploma en cijferlijst Eindexamen verstrekt Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma BusinessEvent Uitslag Eindexamen bepaald BusinessObject Herkansing Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid. (BusinessObject) Certificaat Feestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt. (BusinessObject) Diploma- uitreiking Dit procesmodel toont in hoofdlijnen de procesgang met betrekking tot het Eindexamen bij het Voortgezet Onderwijs, die bestaat uit: * Voorbereiding, waaronder: - Opstellen van reglementen, programma's ne richtlijnen - Planning en roostering van activiteiten en medewerkers - Inrichting van de benodigde organisatie voor de diverse onderdelen - Informering van de betrokken * Afname van het Schoolexamens * Afname van de Centrale Examens * Verwerking van de resultaten, waaronder: - Vaststelling van de eindcijfers van het Eindexamen - Vaststelling van de uitslag - Uitreiken van de diploma's - Rapportage van de eindcijfers en uitslag (BusinessEvent) Herkansing Centraal examen bepaald Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Het tekenen en uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken diploma en cijferlijst Eindexamen Het verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken uitslag Eindexamen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen BusinessObject Herkansingsre- geling Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecret- aris AssignmentRelationship A TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 20:40:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:40:07 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Diplomeren en certificeren Eindexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-a13807fa-d0df-4f56b-c09e-81234d09dbe
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a13807fa-d0df-4f56b-c09e-81234d09dbe
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Diplomeren en certificeren Eindexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : a13807fa-d0df-4f56b-c09e-81234d09dbe
Original ID  : id-a13807fad0df4f56bc09e81234d09dbe
Semanticsearch  : diplomeren en certificeren eindexamen