Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (alleen processen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (alleen processen)
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (alleen processen)
Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Het omzetten van de eindexamen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer eindexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers en uitslag Eindexamen Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Het verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken uitslag Eindexamen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen Het tekenen en uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken diploma en cijferlijst Eindexamen TriggeringRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:11 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (alleen processen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-584ab05c-537a-43968-588b-30640a4a327
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (alleen processen)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van het Eindexamen de betreffende processen.

Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de eindcijfers van het Schoolexamen en van het Centraal, de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen wordt afgelegd, worden vastgesteld. Vervolgens kan de uitslag van het Eindexamen worden vastgesteld en verstrekt aan leerlingen die aan het Eindexamen hebben deelgenomen. Voor leerlingen die niet zijn geslaagd, kan worden bekeken of die in aanmerking komen voor een herkansing in een vak van het Centraal examen. Hierna worden aan de geslaagden diploma's en en bijbehorende cijferlijsten uitgereikt.

Na het bepalen van de uitslag kunnen de eindcijfers en uitslag van het Eindexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 584ab05c-537a-43968-588b-30640a4a327
Original ID  : id-584ab05c537a43968588b30640a4a327
Semanticsearch  : procesmodel verwerken resultaten eindexamen - details (alleen processen)
Elementen  : 
Relaties  :