Vaststellen uitslag eindexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Vaststellen uitslag eindexamen
Beschrijving
Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst.


Contextdiagram
FORA
Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen. (BusinessObject) Cijferlijst eindexamen BusinessObject Herkansing De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag- zakregeling Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. (BusinessObject) Examenuitslag Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Driver Art. 2.57 WVO 2020 - Vaststelling uitslag eindexamen BusinessObject Herkansingsre- geling Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Driver Art. 3.33 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Vaststelling uitslag eindexamen AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:52:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:52:32 CEST


Details ArchiMate-element Vaststellen uitslag eindexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-eeda45a0-5fb2-458f9-3655-2eee818ab83
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-eeda45a0-5fb2-458f9-3655-2eee818ab83
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vaststellen uitslag eindexamen
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : eeda45a0-5fb2-458f9-3655-2eee818ab83
Original ID  : id-eeda45a05fb2458f936552eee818ab83
Semanticsearch  : vaststellen uitslag eindexamen