Cijferlijst eindexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Cijferlijst eindexamen
Beschrijving
Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen.


Contextdiagram
FORA
Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen. (BusinessObject) Cijferlijst eindexamen Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocu- ment Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Driver Art. 2.58 WVO 2020 - Diploma’s, g etuigschriften, certificaten en cijferlijsten De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Eindexamen Het omzetten van de eindexamen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer eindexamen Driver Art. 3.40 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Cijferlijst eindexamen Het tekenen en uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken diploma en cijferlijst Eindexamen Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship RW InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship bevat Deze svg is op 14-05-2024 20:57:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:57:10 CEST


Details ArchiMate-element Cijferlijst eindexamen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f9c916a2-47d7-4b07a-3ced-d1116bb4d23
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f9c916a2-47d7-4b07a-3ced-d1116bb4d23
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Cijferlijst eindexamen
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Sector  : VO
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Bron  : FORA-WG processen
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : f9c916a2-47d7-4b07a-3ced-d1116bb4d23
Original ID  : id-f9c916a247d74b07a3cedd1116bb4d23
Semanticsearch  : cijferlijst eindexamen