Examenuitslag

Beschrijving
Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen.


Contextdiagram
FORA
Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. (BusinessObject) Examenuitslag Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Driver Bijlage 3 RROD - Te leveren basisgegeven- s mbt examens Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers en uitslag Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Eindexamen Het verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken uitslag Eindexamen Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship heeft Deze svg is op 14-05-2024 20:03:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:03:37 CEST


Details ArchiMate-element Examenuitslag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-6c70f992-b8ab-448fa-e36e-799ae6ae647
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6c70f992-b8ab-448fa-e36e-799ae6ae647
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Examenuitslag
Toelichting  : De examenuitslag is in het geval van een eindexamen het vaststellen of de kandidaat al dan niet is geslaagd.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : undefined
Sector  : VO
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Bron  : FORA-WG processen
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 6c70f992-b8ab-448fa-e36e-799ae6ae647
Original ID  : id-6c70f992b8ab448fae36e799ae6ae647
Semanticsearch  : examenuitslag