Uitslag

Beschrijving
Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria.


Contextdiagram
FORA
Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. (BusinessObject) Examenuitslag Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag doorstroomtoe- ts Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessProcess) Afleggen horizontale verantwoordin- g school Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship bepaalt AssociationRelationship heeft Deze svg is op 14-05-2024 19:01:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:04 CEST


Details ArchiMate-element Uitslag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-bf8620a2-a77b-477da-0dde-9ba11adf8db
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-bf8620a2-a77b-477da-0dde-9ba11adf8db
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitslag
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : VO
Status  : Definitief
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : bf8620a2-a77b-477da-0dde-9ba11adf8db
Original ID  : id-bf8620a2a77b477da0dde9ba11adf8db
Semanticsearch  : uitslag