Uitslag doorstroomtoets

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Uitslag doorstroomtoets
Beschrijving
Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria.


Contextdiagram
FORA
Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag doorstroomtoe- ts Driver Bijlage 1 RROD - Leerlinggegev- ens Het ontvangen en ophalen (downloaden) van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen en ophalen resultaten Doorstroomto- ets Driver Art. 8 Toetsbesluit PO - Resultaten doorstroomtoe- ts en leerlingrapport Het registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomto- ets Het op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel in overleg met de ouders bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies Het uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Controleren resultaten Doorstroomto- ets Het verstrekken / delen van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaat Doorstroomto- ets en definitief Schooladvies Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. (BusinessProcess) Geven schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in de onderbouwing van het definitief schooladvies. (BusinessProcess) Bieden inzage onderbouwing Schooladvies Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomto- ets Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies Een rapportage voor een individuele onderwijsdeelnemer met de resultaten van de doorstroomtoets met voor elk toetsonderdeel de score en het behaalde referentieniveau en tenslotte een eindscore met een bijpassend toetsadvies. (BusinessObject) Leerlingrapport InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft AssociationRelationship kan leiden tot bijstelling van AssociationRelationship omvat Deze svg is op 14-05-2024 20:11:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:11:00 CEST


Details ArchiMate-element Uitslag doorstroomtoets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-45fb13ab-6575-435e9-9312-17673745043
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-45fb13ab-6575-435e9-9312-17673745043
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitslag doorstroomtoets
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Sector  : PO
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Bron  : FORA-WG Processen
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 45fb13ab-6575-435e9-9312-17673745043
Original ID  : id-45fb13ab6575435e9931217673745043
Semanticsearch  : uitslag doorstroomtoets