Doorstroomtoets

Beschrijving
Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.


Contextdiagram
FORA
Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomto- ets Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomto- ets Het registreren in het LAS en het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Doorstroomto- ets Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Driver Art. 45b WPO- Toetsen leerling- en onderwijsvolg- systeem en doorstroomtoe- ts De activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/. (BusinessProcess) Selecteren Doorstroomto- ets Driver Art. 2 Toetsbesluit PO - Aanmelding doorstroomtoe- ts Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Geselecteerde Doorstroomto- ets Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Driver Art. 3 Toetsbesluit PO - Inhoud doorstroomtoe- ts Driver Art. 4 Toetsbesluit PO - Kenmerken doorstroomtoe- ts Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag doorstroomtoe- ts Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 14-05-2024 19:39:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:39:43 CEST


Details ArchiMate-element Doorstroomtoets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8ce1be6d-c156-453ea-827e-470430f6f93
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8ce1be6d-c156-453ea-827e-470430f6f93
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Doorstroomtoets
Persoonsgegevens  : nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Sector  : PO
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Bron  : FORA-WG Processen
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 8ce1be6d-c156-453ea-827e-470430f6f93
Original ID  : id-8ce1be6dc156453ea827e470430f6f93
Semanticsearch  : doorstroomtoets