Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets
Beschrijving
Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken.


Contextdiagram
FORA
Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomto- ets Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider BusinessEvent Reglement en programma Doorstroomto- ets ontvangen Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Geselecteerde Doorstroomto- ets Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomto- ets Het aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken. (BusinessProcess) Aanmelden school bij Toetsaanbied- er Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomto- ets Het na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement (handleiding) waarin de regels en de wijze van afnemen van de doorstroomtoets zijn beschreven. (BusinessProcess) Ontvangen toetsreglemen- t Doorstroomto- ets BusinessEvent Doorstroomto- ets aangemeld bij toetsaanbieder Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling Een reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs. (BusinessObject) Toetsregleme- nt Doorstroomto- ets BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding Doorstroomto- ets De activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/. (BusinessProcess) Selecteren Doorstroomto- ets AssignmentRelationship A TriggeringRelationship AccessRelationship RW TriggeringRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:17:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:17:56 CEST


Details ArchiMate-element Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-16d48c58-fb35-4188b-7033-86db5d7990c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-16d48c58-fb35-4188b-7033-86db5d7990c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 16d48c58-fb35-4188b-7033-86db5d7990c
Original ID  : id-16d48c58fb354188b703386db5d7990c
Semanticsearch  : selecteren en aanmelden doorstroomtoets