Plannen Doorstroomtoets

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Plannen Doorstroomtoets
Beschrijving
Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.


Contextdiagram
FORA
Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomto- ets Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomto- ets BusinessEvent Doorstroomto- ets gepland BusinessEvent Reglement en programma Doorstroomto- ets ontvangen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning ouders /verzorgers Doorstroomto- ets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomto- ets De activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning (jaarplanning). (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomto- ets in onderwijsplan- ning Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Doorstroomto- ets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning medewerkers Doorstroomto- ets Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomto- ets AssignmentRelationship A TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:51 CEST


Details ArchiMate-element Plannen Doorstroomtoets
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-93523b67-ec29-4e31b-8757-b83a89282a5
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-93523b67-ec29-4e31b-8757-b83a89282a5
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Plannen Doorstroomtoets
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 93523b67-ec29-4e31b-8757-b83a89282a5
Original ID  : id-93523b67ec294e31b8757b83a89282a5
Semanticsearch  : plannen doorstroomtoets