Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies
Beschrijving
De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.


Contextdiagram
FORA
De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies BusinessEvent Uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies geformaliseerd Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie Het registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider BusinessEvent Definitief Schooladvies opgesteld en gecommunice- erd Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag doorstroomtoe- ts TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 20:53:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:53:53 CEST


Details ArchiMate-element Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-47981275-f19f-42aeb-8fa2-617516b91a3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-47981275-f19f-42aeb-8fa2-617516b91a3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 47981275-f19f-42aeb-8fa2-617516b91a3
Original ID  : id-47981275f19f42aeb8fa2617516b91a3
Semanticsearch  : formaliseren uitslag doorstroomtoets en schooladvies