Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies
Beschrijving
Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten.


Contextdiagram
FORA
Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies BusinessEvent Bezwaar Schooladvies afgehandeld De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in de onderbouwing van het definitief schooladvies. (BusinessProcess) Bieden inzage onderbouwing Schooladvies Het op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel in overleg met de ouders bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomto- ets en Schooladvies Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomto- ets BusinessEvent Uitslag Doorstroomto- ets bepaald BusinessEvent Definitief Schooladvies opgesteld en gecommunice- erd De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies. (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar Schooladvies Het verstrekken / delen van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaat Doorstroomto- ets en definitief Schooladvies BusinessEvent Bezwaar Schooladvies ingediend Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:17:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:17:56 CEST


Details ArchiMate-element Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-513ae24a-0456-40818-4a6f-a952deb298c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-513ae24a-0456-40818-4a6f-a952deb298c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 513ae24a-0456-40818-4a6f-a952deb298c
Original ID  : id-513ae24a0456408184a6fa952deb298c
Semanticsearch  : opstellen en verstrekken definitief schooladvies