Diploma

Beschrijving
Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer.


Contextdiagram
FORA
Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma Driver Art. 2.58 WVO 2020 - Diploma’s, g etuigschriften, certificaten en cijferlijsten Driver Art. 34a WPO- Afschriften bewijsstukken Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Het proces van controleren en bevestigen van de onderwijskwalificaties en bevoegdheden van individuen die solliciteren of in dienst zijn bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verifiëren (onderwijs)bev- oegdheden Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers en uitslag Eindexamen Driver Bijlage 3 RROD - Te leveren basisgegeven- s mbt examens Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken Het tekenen en uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken diploma en cijferlijst Eindexamen Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocu- ment Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Feestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt. (BusinessObject) Diploma- uitreiking InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship bepaalt AssociationRelationship uitgereikt bij Deze svg is op 14-05-2024 19:06:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:57 CEST


Details ArchiMate-element Diploma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-78aec9e4-ee42-42e5b-8db5-689abb42890
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-78aec9e4-ee42-42e5b-8db5-689abb42890
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Diploma
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 23-10-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 78aec9e4-ee42-42e5b-8db5-689abb42890
Original ID  : id-78aec9e4ee4242e5b8db5689abb42890
Semanticsearch  : diploma